Fituese e çmimit të tretë-Erza Capa

„Për denarin krijojmë, për denarin festojmë: 30 vjet nga futja e denarit maqedonas“ – ishte kjo tema që Banka Popullore dhe Ministria e Financave –

Maqedoni e Veriut shpall konkurs për nxënësit e arsimit fillore dhe të mesëm me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 Tetor, ku një ndër tre çmime për krijim më të mirë artistik për nxënësit nga klasa e 6-të deri në klasën e 9-të kemi një fituese nga klasa 9-2, Erza Capa. Çmimi përfshinë edhe shumën monetare prej 3.000 denarësh.

Nën perkujdesjen e arsimtares së artit Albulena Kaba, jemi krenare që shkolla jonë çdohere e më shumë dëshmon gadishmërinë dhe punë të palodhshme të të gjithë stafit që të nxjerrim në pah nxënësit shembullore që shkolla jonë ka.

Suksese

ShFK Said Najdeni-Diber

Drejtor

Burim Kaziu