SLIDER1
SLIDER2
SLIDER3
NewsDonacion
IMG_1165
IMG_1145
IMG_1134
IMG_1139
IMG_1147
IMG_1160
IMG_1148
IMG_1132
IMG_1142
IMG_1131
IMG_1286
IMG_1287
IMG_1288
IMG_1289
IMG_1290
IMG_1291
IMG_1292
IMG_1293
IMG_1294
IMG_1295
264913679_3251057831802837_6775848928979892282_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

                                                                              LAJMËRIM

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE  “SAID NAJDENI”-DIBËR NË PËRPUTHJE ME LIGJIN PËR ARSIM FILLOR TË R.M.V QË LIDHEN ME TË DREJTËN DHE OBLIGIMIN E FËMIJËVE PËR SHKOLLIM FILLOR NËNTËVJEÇAR, OBLIGOHEN PRINDËT PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE TË TYRE PËR PËRCJELLJEN E SHKOLLIMIT  FILLOR PREJ MOSHËS 6 VJEÇARE (MUND TË REGJISTROHEN EDHE FËMIJËT TË CILËT DERI NË FUND TË VITIT KALENDARIK I MBUSHIN 5 VJET E 8 MUAJ).

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE “SAID NAJDENI” –DIBËR U BËN APEL PRINDËRVE QË SHPREHIN DËSHIRË PËR TË NDJEKUR MËSIMIN NË SHFK “SAID NAJDENI” –DIBËR, FËMIJËT E TË CILËVE JANË TË MOSHËS 6 VJEÇARE OSE TË LINDUR GJATË VITIT 2017, TË BËJNË REGJISTRIMIN E FËMIJVE TË TYRE NË KLASËN E PARË PRANË SHKOLLËS SONË.

REGJISTRIMI BËHET ÇDO DITË PUNE NË PERIUDHËN E MUAJVE MAJ-QERSHOR-2023 (por edhe në 2 javët e fundit të muajit gusht-2023, për ata prindër që nuk do të mund t’I regjistrojnë fëmijët në afatin e caktuar) TEK KOMISIONI PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË KLASËN E PARË(NË ZYRAT ADMINISTRATIVE TË SHKOLLËS). .

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM JANË:

-ÇERTIFIKATA E LINDJES-origjinali,

-FORMULARI I PLOTËSUAR PËR TË DHËNAT E KËRKUARA (mund ta shkarkoni nga ueb faqja e shkollës www.saidnajdeni.edu.mk ose në faqen zyrtare të shkollës ne Facebook)

-VËRTETIM MJEKËSOR PËR PRANIMIN E VAKSINAVE,

-VËRTETIM TEK MJEKU OFTAMOLOG (kontroll i syve) dhe

-VËRTETIM I KONTROLLIT MJEKËSOR TEK DENTISIT I SHTËPISË SË SHËNDETIT-DIBËR

-PËR FËMIJËT ME VËSHTIRËSI (aftësi ndryshe) NEVOJITET MENDIM/PROFIL FUNKSIONAL NGA KOMISIONI PËR MBËSHTETJE ARSIMORE SOCIALE DHE SHËNDETËSORE SPAS KNF-së

SH.F.K “SAID NAJDENI’ –DIBËR, POSEDON HAPËSIRA SHKOLLORE TË PAJISURA ME INVERTAR TË RI, SISTEM KOMPJUTERIK, SMART PANELA ME TEKNOLOGJI TË FUNDIT DHE INTERNET TË SHPEJTË OPTIK, KAPACITETE INFRASTRUKTURORE KOMODE PËR MËSIM, FOND TË MIRËMBAJTUR TË LIBRAVE SHKOLLORE FALAS, KLASË TË PAJISURA ME MJETE MËSIMORE DIDAKTIKE SI DHE KUADËR PROFESIONAL TË KUALIFIKUAR DHE ME PËRVOJË-KUSHTE KËTO TË CILAT  GARANTOJNË EDUKIM DHE ARSIMIM TË MIRFILLTË DHE SUKSESSHËM TË FËMIJËVE TUAJ.

SHKOLLA TË GJITHË NXËNËSVE QË REGJISTROHEN PËR HERË TË PARË NË KLASËN E I-parë PËR VITIN SKOLLOR 2023/2024, JU URON FILLIM TË MBARË SHKOLLOR DHE SA MË SHUMË SUKSESE NË MËSIME.

                                                                          JU MIRËPRESIM !!

                                                                   Sh.F.K. “Said Najdeni”- Dibër

                                                                                     Drejtor

                                                                                Arsim Miftari

GALERIA

Said Najdeni

“ta zgjojme kombin, t’ia mësojmë gjuhën dhe ti dalim zot vetes”

Sami Frashëri

“Nëse do të mbjellësh për një vit, mbill misër e grurë. Nëse do të mbjellësh përgjithmonë, mbill arsim e kulturë. “

/25

Kuizi-Shkenca Natyrore

Kuizi-Shkenca natyrore për nxënësit e klasëve të pestë

Toka rrotullohet rreth boshtit të vet imagjinar në kohë prej:

Cilat nga këto materije formojnë hije të dendur?

Cili planet ka unazë:

Për shkak se Toka rrotullohet rreth Diellit, atëherë kemi:

Një objekt të kuq, ne e shohim të kuq për arsye se:

Procesi me të cilën materia e gaztë kthehet në materie të lëngët quhet?

Procesi me të cilën materia e lëngt kthehet në materie të gaztë quhet?

Periskopi përdoret te

Ne mundemi që ti shikojmë objektet që nuk janë burime drite, pasi ato na lëshojnë dritën e tyre te sytë tanë.

Ne mundemi që ti shikojmë objektet që nuk janë burime drite, pasi ato e reflektojnë dritën e burimit të dritës në  sytë tanë.

Jupiteri është planeti:

Sistemi diellor ka:

Cilat nga këto janë burime drite?

Kripën e detit, nga uji i detit mundemi që ta fitojmë me procesin e

Toka rrotullohet rreth Diellit, në kohë prej:

 

Neptuni është planeti:

Cili është instrumenti për matjen e temperaturës?

Marsi është planeti i:

Cilat nga këto materije nuk formojnë hije?

Për shkak se Toka rrotullohet rreth boshtit të vet imagjinar, atëherë kemi:

Uji vlon në temperaturë

Nëse drita bie në pasqyrë, atëherë këndi i rënies është

Drita përbëhet nga

Në sa gjendje agregate na paraqitet materija në natyrë?

Kur drita bie në qelq të pastërt, atëherë ajo dritë do të

Your score is

0%

Dil

Please rate this quiz

Kuizi-Histori

Kuizi - Histori për nxënësit e klasëve të gjashta

1 / 2

Lëvizja

2 / 2

Lufta e parë botërore ....??

Your score is

0%

Dil

Kuizi-Matematikë

Kuizi-Matematikë për nxënësit e klasëve të gjashta

1 / 2

150/3

2 / 2

10+20

Your score is

0%

Dil