SLIDER1
SLIDER2
SLIDER3
NewsDonacion
IMG_1165
IMG_1145
IMG_1134
IMG_1139
IMG_1147
IMG_1160
IMG_1148
IMG_1132
IMG_1142
IMG_1131
IMG_1286
IMG_1287
IMG_1288
IMG_1289
IMG_1290
IMG_1291
IMG_1292
IMG_1293
IMG_1294
IMG_1295
264913679_3251057831802837_6775848928979892282_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

                                                                              LAJMËRIM

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE  “SAID NAJDENI”-DIBËR NË PËRPUTHJE ME LIGJIN PËR ARSIM FILLOR TË R.M nr.101/2019 data 05.08.2022 GJEGJËSISHT NENEVE QË LIDHEN ME TË DREJTËN DHE OBLIGIMIN E FËMIJËVE PËR SHKOLLIM FILLOR NËNTËVJEÇAR, OBLIGOHEN PRINDËT PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE TË TYRE PËR PËRCJELLJEN E SHKOLLIMIT  FILLOR PREJ MOSHËS 6 VJEÇARE (MUND TË REGJISTROHEN EDHE FËMIJËT TË CILËT NË SHTATOR-2022 I KANË 5,8 MUAJ GJEGJËSISHT FËMIJËT TË CILËT NË FUND TË JANARIT-2023 I MBUSHIN 6 VJET).

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE “SAID NAJDENI” –DIBËR U BËN APEL PRINDËRVE QË SHPREHIN DËSHIRË PËR TË NDJEKUR MËSIMIN NË SHFK “SAID NAJDENI” –DIBËR, FËMIJËT E TË CILËVE JANË TË MOSHËS 6 VJEÇARE OSE TË LINDUR GJATË VITIT 2016, TË BËJNË REGJISTRIMIN E FËMIJVE TË TYRE NË KLASËN E PARË PRANË SHKOLLËS SONË.

REGJISTRIMI BËHET ÇDO DITË PUNE NË PERIUDHËN E MUAJVE MAJ-QERSHOR-2022 (por edhe në 2 javët e fundit të muajit gusht-2022, për ata prindër që nuk do të mund t’I regjistrojnë fëmijët në afatin e caktuar) TEK KOMISIONI PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË KLASËN E PARË(NË ZYRAT ADMINISTRATIVE TË SHKOLLËS). Formularin për regjistrim mund ta shkarkoni nga ueb faqja e shkollës www.saidnajdeni.edu.mk ose në faqen zyrtare të shkollës ne Facebook.

SH.F.K “SAID NAJDENI’ –DIBËR, POSEDON HAPËSIRA SHKOLLORE TË PAJISURA ME INVERTAR TË RI, SISTEM KOMPJUTERIK, SMART PANELA ME TEKNOLOGJI TË FUNDIT DHE INTERNET TË SHPEJTË OPTIK, KAPACITETE INFRASTRUKTURORE KOMODE PËR MËSIM, FOND TË MIRËMBAJTUR TË LIBRAVE SHKOLLORE FALAS, KLASË TË PAJISURA ME MJETE MËSIMORE DIDAKTIKE SI DHE KUADËR PROFESIONAL TË KUALIFIKUAR DHE ME PËRVOJË-KUSHTE KËTO TË CILAT  GARANTOJNË EDUKIM DHE ARSIMIM TË MIRFILLTË DHE SUKSESSHËM TË FËMIJËVE TUAJ.

SHKOLLA TË GJITHË NXËNËSVE QË REGJISTROHEN PËR HERË TË PARË NË KLASËN E I-parë PËR VITIN SKOLLOR 2022/2023, JU URON FILLIM TË MBARË SHKOLLOR DHE SA MË SHUMË SUKSESE NË MËSIME.

                                                                          JU MIRËPRESIM !!

                                                                   Sh.F.K. “Said Najdeni”- Dibër

                                                                                     Drejtor

                                                                                Burim Kaziu

GALERIA

Said Najdeni

“ta zgjojme kombin, t’ia mësojmë gjuhën dhe ti dalim zot vetes”

Sami Frashëri

“Nëse do të mbjellësh për një vit, mbill misër e grurë. Nëse do të mbjellësh përgjithmonë, mbill arsim e kulturë. “

/25

Kuizi-Shkenca Natyrore

Kuizi-Shkenca natyrore për nxënësit e klasëve të pestë

Kripën e detit, nga uji i detit mundemi që ta fitojmë me procesin e

Në sa gjendje agregate na paraqitet materija në natyrë?

Cili planet ka unazë:

Për shkak se Toka rrotullohet rreth Diellit, atëherë kemi:

Cilat nga këto materije nuk formojnë hije?

Ne mundemi që ti shikojmë objektet që nuk janë burime drite, pasi ato na lëshojnë dritën e tyre te sytë tanë.

Një objekt të kuq, ne e shohim të kuq për arsye se:

Jupiteri është planeti:

Uji vlon në temperaturë

Cilat nga këto janë burime drite?

Cilat nga këto materije formojnë hije të dendur?

Procesi me të cilën materia e gaztë kthehet në materie të lëngët quhet?

Sistemi diellor ka:

Neptuni është planeti:

Kur drita bie në qelq të pastërt, atëherë ajo dritë do të

Toka rrotullohet rreth boshtit të vet imagjinar në kohë prej:

Cili është instrumenti për matjen e temperaturës?

Drita përbëhet nga

Periskopi përdoret te

Nëse drita bie në pasqyrë, atëherë këndi i rënies është

Marsi është planeti i:

Ne mundemi që ti shikojmë objektet që nuk janë burime drite, pasi ato e reflektojnë dritën e burimit të dritës në  sytë tanë.

Për shkak se Toka rrotullohet rreth boshtit të vet imagjinar, atëherë kemi:

Toka rrotullohet rreth Diellit, në kohë prej:

 

Procesi me të cilën materia e lëngt kthehet në materie të gaztë quhet?

Your score is

0%

Dil

Please rate this quiz

Kuizi-Histori

Kuizi - Histori për nxënësit e klasëve të gjashta

1 / 2

Lëvizja

2 / 2

Lufta e parë botërore ....??

Your score is

0%

Dil

Kuizi-Matematikë

Kuizi-Matematikë për nxënësit e klasëve të gjashta

1 / 2

150/3

2 / 2

10+20

Your score is

0%

Dil