SLIDER1
SLIDER2
IMG_1165
IMG_1145
IMG_1134
IMG_1139
IMG_1147
IMG_1160
IMG_1142
IMG_1286
IMG_1287
IMG_1288
IMG_1289
IMG_1291
IMG_1292
IMG_1293
IMG_1294
IMG_1295
264913679_3251057831802837_6775848928979892282_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

                                                                              LAJMËRIM

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE  “SAID NAJDENI”-DIBËR NË PËRPUTHJE ME LIGJIN PËR ARSIM FILLOR TË R.M.V QË LIDHEN ME TË DREJTËN DHE OBLIGIMIN E FËMIJËVE PËR SHKOLLIM FILLOR NËNTËVJEÇAR, OBLIGOHEN PRINDËT PËR REGJISTRIMIN E FËMIJËVE TË TYRE PËR PËRCJELLJEN E SHKOLLIMIT  FILLOR PREJ MOSHËS 6 VJEÇARE (MUND TË REGJISTROHEN EDHE FËMIJËT TË CILËT DERI NË FUND TË VITIT KALENDARIK I MBUSHIN 5 VJET E 8 MUAJ).

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE “SAID NAJDENI” –DIBËR U BËN APEL PRINDËRVE QË SHPREHIN DËSHIRË PËR TË NDJEKUR MËSIMIN NË SHFK “SAID NAJDENI” –DIBËR, FËMIJËT E TË CILËVE JANË TË MOSHËS 6 VJEÇARE OSE TË LINDUR GJATË VITIT 2017, TË BËJNË REGJISTRIMIN E FËMIJVE TË TYRE NË KLASËN E PARË PRANË SHKOLLËS SONË.

REGJISTRIMI BËHET ÇDO DITË PUNE NË PERIUDHËN E MUAJVE MAJ-QERSHOR-2023 (por edhe në 2 javët e fundit të muajit gusht-2023, për ata prindër që nuk do të mund t’I regjistrojnë fëmijët në afatin e caktuar) TEK KOMISIONI PËR REGJISTRIMIN E NXËNËSVE NË KLASËN E PARË(NË ZYRAT ADMINISTRATIVE TË SHKOLLËS). .

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM JANË:

-ÇERTIFIKATA E LINDJES-origjinali,

-FORMULARI I PLOTËSUAR PËR TË DHËNAT E KËRKUARA (mund ta shkarkoni nga ueb faqja e shkollës www.saidnajdeni.edu.mk ose në faqen zyrtare të shkollës ne Facebook)

-VËRTETIM MJEKËSOR PËR PRANIMIN E VAKSINAVE,

-VËRTETIM TEK MJEKU OFTAMOLOG (kontroll i syve) dhe

-VËRTETIM I KONTROLLIT MJEKËSOR TEK DENTISIT I SHTËPISË SË SHËNDETIT-DIBËR

-PËR FËMIJËT ME VËSHTIRËSI (aftësi ndryshe) NEVOJITET MENDIM/PROFIL FUNKSIONAL NGA KOMISIONI PËR MBËSHTETJE ARSIMORE SOCIALE DHE SHËNDETËSORE SPAS KNF-së

SH.F.K “SAID NAJDENI’ –DIBËR, POSEDON HAPËSIRA SHKOLLORE TË PAJISURA ME INVERTAR TË RI, SISTEM KOMPJUTERIK, SMART PANELA ME TEKNOLOGJI TË FUNDIT DHE INTERNET TË SHPEJTË OPTIK, KAPACITETE INFRASTRUKTURORE KOMODE PËR MËSIM, FOND TË MIRËMBAJTUR TË LIBRAVE SHKOLLORE FALAS, KLASË TË PAJISURA ME MJETE MËSIMORE DIDAKTIKE SI DHE KUADËR PROFESIONAL TË KUALIFIKUAR DHE ME PËRVOJË-KUSHTE KËTO TË CILAT  GARANTOJNË EDUKIM DHE ARSIMIM TË MIRFILLTË DHE SUKSESSHËM TË FËMIJËVE TUAJ.

SHKOLLA TË GJITHË NXËNËSVE QË REGJISTROHEN PËR HERË TË PARË NË KLASËN E I-parë PËR VITIN SKOLLOR 2023/2024, JU URON FILLIM TË MBARË SHKOLLOR DHE SA MË SHUMË SUKSESE NË MËSIME.

                                                                          JU MIRËPRESIM !!

                                                                   Sh.F.K. “Said Najdeni”- Dibër

                                                                                     Drejtor

                                                                                Arsim Miftari

IMG_1286
IMG_1293
IMG_1295
265546905_3251058238469463_4045323093535919923_n
264913679_3251057831802837_6775848928979892282_n
265653204_3251058178469469_3296451615495629482_n
264905315_3251058158469471_1687747816038587331_n
277094946_3345198535722099_4033977580598928565_n
277095547_3345198002388819_7946046733129718828_n
PlayPause
IMG_1286
IMG_1293
IMG_1295
265546905_3251058238469463_4045323093535919923_n
264913679_3251057831802837_6775848928979892282_n
265653204_3251058178469469_3296451615495629482_n
264905315_3251058158469471_1687747816038587331_n
277094946_3345198535722099_4033977580598928565_n
277095547_3345198002388819_7946046733129718828_n
previous arrow
next arrow

GALERIA

Said Najdeni

“ta zgjojme kombin, t’ia mësojmë gjuhën dhe ti dalim zot vetes”

Sami Frashëri

“Nëse do të mbjellësh për një vit, mbill misër e grurë. Nëse do të mbjellësh përgjithmonë, mbill arsim e kulturë. “

/25

Kuizi-Shkenca Natyrore

Kuizi-Shkenca natyrore për nxënësit e klasëve të pestë

Një objekt të kuq, ne e shohim të kuq për arsye se:

Cili planet ka unazë:

Në sa gjendje agregate na paraqitet materija në natyrë?

Kripën e detit, nga uji i detit mundemi që ta fitojmë me procesin e

Cilat nga këto materije nuk formojnë hije?

Procesi me të cilën materia e lëngt kthehet në materie të gaztë quhet?

Ne mundemi që ti shikojmë objektet që nuk janë burime drite, pasi ato na lëshojnë dritën e tyre te sytë tanë.

Për shkak se Toka rrotullohet rreth Diellit, atëherë kemi:

Sistemi diellor ka:

Toka rrotullohet rreth Diellit, në kohë prej:

 

Cilat nga këto janë burime drite?

Cili është instrumenti për matjen e temperaturës?

Kur drita bie në qelq të pastërt, atëherë ajo dritë do të

Nëse drita bie në pasqyrë, atëherë këndi i rënies është

Procesi me të cilën materia e gaztë kthehet në materie të lëngët quhet?

Uji vlon në temperaturë

Periskopi përdoret te

Cilat nga këto materije formojnë hije të dendur?

Ne mundemi që ti shikojmë objektet që nuk janë burime drite, pasi ato e reflektojnë dritën e burimit të dritës në  sytë tanë.

Jupiteri është planeti:

Toka rrotullohet rreth boshtit të vet imagjinar në kohë prej:

Neptuni është planeti:

Për shkak se Toka rrotullohet rreth boshtit të vet imagjinar, atëherë kemi:

Drita përbëhet nga

Marsi është planeti i:

Your score is

0%

Dil

Please rate this quiz

Kuizi-Histori

Kuizi - Histori për nxënësit e klasëve të gjashta

1 / 2

Lëvizja

2 / 2

Lufta e parë botërore ....??

Your score is

0%

Dil

Kuizi-Matematikë

Kuizi-Matematikë për nxënësit e klasëve të gjashta

1 / 2

150/3

2 / 2

10+20

Your score is

0%

Dil